आजकाल Maha DBT Portal वर New Problem पहावयास मिळत आहेत जसे Mahadbt not working on laptop, mobile आणि computers वर. [...]

Dr. Panjabrao Deshmukh Scholarship 2022-23 Scheme सुरु झालेली आहे मात्र पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती योजना माहिती [...]

आजच्या लेखातील माहिती ही खुप महत्वाची आहे जी Scholarship Mahadbt Grievance आधारित आहे तसेच आजपर्यंत [...]

Mahadbtmahait.gov.in user dashboard तयार करतेवेळी जेव्हा जेव्हा नविन registration करून login करतो तेव्हा तो [...]

Swadhar Yojana 2022-23 – स्वाधार स्कॉलरशिप योजना ही एक प्रकारची स्कॉलरशिप योजना च आहे. खुप विद्यार्थी असे [...]